Dokumenty regulujące życie szkoły

Poniżej znajdują się dokumenty w formacie pdf. 

Statut X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
REGULAMINY SZKOLNE
 
REGULAMINY PRACOWNI