Historia X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

01.09
1953
Otwarcie Liceum Pedagogicznego w Gdyni

Początkowo nauka odbywała się w budynku SP nr1.
Po 2 latach liceum przeniosło się do budynku przy ul. Czołgistów 46 (obecnie Marsz. Piłsudskiego).


1957
Przeniesienie liceum do nowego budynku

Liceum zostało przeniesione do nowego budynku przy ulicy Władysława IV 58. Jest to dzisiejsza lokalizacja szkoły.


1964
uruchomienie kształcenia wychowawczyń przedszkoli

Uruchomiono pierwsze klasy Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli.


1973
Przekształcenie LPWP

Przekształcenie Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkolnych w Studium Wychowania Przedszkolnego.

07.04
1974
Nadanie imienia

Studium Wychowania Przedszkolnego otrzymało imię Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej oraz sztandar – dar Marynarki Wojennej. Została otwarta Izba Pamięci.


1982
Utworzenie klas SNP

Utworzenie klas Studium Nauczania Początkowego


1984
Połaczenie SWP i SNP w SN

Połączenie Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczania Początkowego w Studium Nauczycielskie


1986
Uhonorowanie studium

Uhonorowanie Studium odznaką "Za zasługi dla Gdyni"


1992
Uruchomienie XLO

Rozpoczyna działalność X Liceum Ogólnokształcące. Studium Nauczycielskie zostało wygaszone.

29.09
2010
Nadanie imienia

Uchwałą Rady Miasta Gdynia X Liceum Ogólnokształcące otrzymuje dawne imię Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej.

26.11
2010
Poświęcenie sztandaru XLO

Uroczystości ku czci Gdyńskich Nauczycieli i poświęcenie sztandaru X Liceum Ogólnokształcącego

Dyrektorzy X LO