Klasa C – administracyjno-prawno-filologiczna

SPECJALIZACJA ADMINISTRACYJNA
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej
 • język polski
 • matematyka
 • wos
 • język angielski
Przedmioty rozszerzone
 • język polski,
 • wos
 • język angielski
Języki obce
 • język angielski,
 • niemiecki (kontynuacja) / j. rosyjski (od podstaw)
SPECJALIZACJA prawnicza
Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej
 • język polski
 • matematyka
 • wos
 • historia
Przedmioty rozszerzone
 • język polski,
 • wos
 • historia
Języki obce
 • język angielski,
 • niemiecki (kontynuacja) / j. rosyjski (od podstaw)
CHARAKTERYSTYKA PROFILU

Profil dla osób zainteresowanych wszechstronnym rozwojem humanistycznym, doskonaleniem sztuki autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Spotkania, wykłady i spektakle. Poznawanie twórców kultury, osobowości ze świata sztuki, mediów i polityki. Dodatkowe zajęcia filmowe, z retoryki oraz Koło Debat Oksfordzkich. Klasa pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Współpraca z Uniwersytetem SWPS. Udział z sukcesami w konkursach przedmiotowych i projektach ogólnopolskich. 

możliwości rekrutacyjne na studia wyższe po specjalizacji administracyjnej:
 • Uniwersytet Gdański: administracja, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, psychologia, pedagogika, socjologia, logopedia, filologia polska, dziennikarstwo, public relations, komunikacja społeczna
możliwości rekrutacyjne na studia wyższe po specjalizacji prawniczej:
 • Uniwersytet Gdański: prawo, administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, filologia polska, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, etnologia, archeologia, antropologia, filozofia, teologia, etyka, teatrologia, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, edytorstwo i techniki redakcyjne