Patron X Liceum Ogólnokształcącego

Postaci Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej mają szczególne znaczenie w historii naszej małej Ojczyzny i wpisują się w historię i profil wychowawczy naszej szkoły.
Gdyńscy Nauczyciele prezentują różne wzorce osobowe, które łączy służba dzieciom i młodzieży poprzez wykonywanie zawodu nauczyciela. Byli to ludzie z wielkimi pasjami pedagogicznymi, nierzadko harcerze, wybitni działacze społeczni, dla których Polska była dobrem najwyższym.

W swoim życiu potrafili konsekwentnie realizować pasje i zainteresowania: żeglarskie, naukowe, muzyczne i wiele innych, co jest szczególnie istotne, by tak barwne postaci inspirowały współczesną młodzież do podejmowania różnych ścieżek osobistego rozwoju.

Nauczyciele Gdyńscy Bohaterowie II Wojny Światowej ukazują różne koncepcje patriotyzmu – na czas pokoju patriotyzm codziennej, pozytywistycznej pracy na rzecz swojego najbliższego środowiska, uczciwego i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Postaci nauczycieli ukazują również heroiczny patriotyzm czasu wojny – gotowość do śmierci za ojczyznę, jak np. Lucjan Cylkowski, który przed straceniem wykrzyczał: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Wielu z nauczycieli spoczywa na okolicznych nekropoliach, co daje wyjątkową sposobność do uczenia młodego pokolenia szacunku dla zmarłych i kształtowania pamięci historycznej.

Gdyńscy Nauczyciele Bohaterowie II Wojny Światowej

Rozstrzelani w Piaśnicy

 • Babiński Alfred
 • Bielski Kazimierz
 • o. Blajer Błażej
 • Błaszczak Tadeusz
 • Boneszkowski Edmund
 • Brauer Józef
 • o. Brodowski Jan
 • Dłuski Stanisław
 • Duszyński Jan
 • Effenberg Leon
 • o. Głowa Czesław
 • o. Konewecki Józef
 • Konopka Kazimierz
 • Kopeć Karol
 • Kossakowski Henryk
 • Malinowski Bronisław
 • Ks. Mówiński Jan
 • Niklewicz Franciszek
 • Ottowska Kazimiera
 • Raatz Michał
 • Stark Jan
 • o. Sudy Karol
 • Szulc Aleksander
 • Wadowski Jan
 • Zaleski Tadeusz
 • o. Ząbek Edmund

Polegli we wrześniu 1939r.

 • Kosko Stanisław
 • Rogoś Wojciech
 • Simon Kazimierz
 • Sokołowski Mieczysław
 • Wojczyński Władysław

Zginęli w obozie koncentracyjnym (Stutthof, Mauthausen)

 • Cylkowski Lucjan
 • Cywiński Bolesław
 • Kalinowski Bronisław
 • Maresz Aleksander
 • Migocki Marceli
 • Nałęcz Maria
 • Ornas Franciszek
 • Sobacki Marian
 • Zacharski Stanisław

Zaginęli

 • Dakowicz Józef
 • Krzyżak Agnieszka
 • Paul Antoni
 • Piasecka Helena Jadwiga
 • Szczepański Ludwik

Zginęli w innych okolicznościach

 • Izdebski Tadeusz (powstanie warszawskie)
 • Jamrozik Józef
 • Litwin Roman
 • Łączewny Tomasz (Katyń)
 • Łada Zygmunt
 • Niemiec Józef
 • Nowak Stanisław
 • Poćwiardowski Franciszek
 • Rutkowiak Wojciech