Podręczniki – Klasa II

Podręczniki obowiązujące w XLO w Gdyni w roku szkolnym 2022/2023 KLASY DRUGIE 

 

Przedmiot Klasa Tytuł Autor Wydawnictwo
Język polski A B C D

Sztuka wyrazu, klasa 1 (cz.1)

Sztuka wyrazu, klasa 1 (cz.2)

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Ewa Prylińska, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Język angielski A B C D (wszystkie grupy) Password Reset B2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) Marta Rosińska Lynda Edwards, Gregory J. Manin Macmillan
Język rosyjski A B C D Вот и мы по-новому 2
(podręcznik i zeszyt ćwiczeń)
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec PWN
Język niemiecki A B C D 

PERFEKT 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska PEARSON
Historia A B C D Historia 2. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 1492-1815 Łukasz Kępski, Jacek Wijoczka GWO
Wiedza
społeczeństwie
A B D W centrum uwagi 2. Wiedza o społeczeństwie.
Podręcznik do liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki                    

Nowa Era
Wiedza
społeczeństwie
W centrum uwagi 2. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek   Nowa Era
Geografia A B C 

Oblicza geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

 

Oblicza geografii 2 Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof  Wiedermann, Paweł Kroh

 

Katarzyna Maciążek

Nowa Era

 

 

Nowa Era

Geografia D

Oblicza geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Oblicza geografii 2 Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar

Violetta Feliniak, Ewa Jaworska, Bogusława Marczewska, Sebastian Ropel

Nowa Era

 

Nowa Era

Podstawy
przedsiębiorczości
A B C D

Materiały własne nauczyciela

   
Matematyka A D

Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2. /rok wyd. 2020/

Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2. /rok wyd. 2020/

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Oficyna Edukacyjna *Krzysztof Pazdro
Matematyka B C

Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. /rok wyd. 2020/

Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. /rok wyd. 2020/

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Oficyna Edukacyjna *Krzysztof Pazdro
Chemia A C D Chemia. Podręcznik do liceum i technikum.  Zakres podstawowy 2. Ryszard M. Janiuk, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka, Witold Anusiak, Marcin Sobczak WSiP
Chemia B

To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony (dla absolwentów szkół podstawowych  – rok wydania od 2019)

To jest chemia 1 Maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

Karol Dudek – Różycki, Elżbieta Megiel, Michał Płotek, Grażyna Świderska, Tomasz Wichur

Nowa Era

 

 

Nowa Era

Biologia A C D

Biologia na czasie 2
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – szkoła ponadpodstawowa

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

Nowa Era

Biologia B

Biologia na czasie 2
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony – szkoła ponadpodstawowa

 

 

Biologia na czasie 2
Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – szkoła ponadpodstawowa

 

 

 

 

 

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski

 

Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

Nowa Era

Informatyka

Bez podręcznika

Materiały własne nauczyciela

   
Informatyka B C D Informatyka 2. Podręcznik zakres podstawowy. Reforma 2019 (podręcznik nieobowiązkowy) Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka WSiP
Fizyka

A B C D

 

Fizyka. Podręcznik, liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 1 i 2 – szkoły ponadpodstawowe. 

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda

WSiP 2022