ZFŚS – EMERYCI

Szanowni Państwo,

 

w związku z tym, że Komisja Socjalna przy X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni została zobowiązana do przejęcia zadań związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów  informujemy:

1) Wyznaczeni członkowie Komisji Socjalnej są do Państwa dyspozycji w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 10:00 – 12:00. (wyłączając dni wolne od pracy szkoły).
W tym czasie można składać wnioski.

2) Regulamin ZFŚS jest dostępny do wglądu w sekretariacie  oraz w bibliotece X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.  Zgodnie z nim mogą Państwo składać wnioski o:

– świadczenia wakacyjne, które będą wypłacane na przełomie czerwca/lipca(wnioski składamy do 15maja danego roku),

– świadczenia świąteczne, które będą wypłacane w grudniu (wnioski od 2022 roku składamy do 15 listopada danego roku),

– zapomogi i pożyczki, które będą rozpatrywane w ciągu 30 dni (wyjątek stanowią wakacje – 60 dni),

-dofinansowanie do imprez, które są organizowane przez Komisję Socjalną X Liceum Ogólnokształcącego – informacje dotyczące danych imprez będą znajdować się na stronie internetowej szkoły w  zakładce ZFŚS – EMERYCI lub można się o nie dopytać w sekretariacie szkoły w wyznaczonym czasie, o którym mowa w punkcie 1.

3) Wysokość świadczeń jest  uzależniona od ilości środków jakimi dysponuje Komisja Socjalna X Liceum Ogólnokształcącego.

4) Wnioski składamy osobiście lub wysyłamy pocztą  (za potwierdzeniem odbioru) na adres: 81 -384 Gdynia, ul. Władysława IV 58 z zachowaniem terminów z punktu 2.

5) W związku z koniecznością sporządzenia z początkiem roku kalendarzowego preliminarza wydatków na kolejny rok kalendarzowy należy co roku, do końca lutego,  złożyć oświadczenie o dochodach. Zgodnie z Regulaminem, należy przedstawić dokument potwierdzających zasadność ubiegania się o świadczenia ulgowe (np. PIT za ubiegły rok). Nieprzedstawienie wymaganego dokumentu plasuje osobę uprawnioną  w grupie
o najwyższych dochodach.

6) Wszelkie świadczenia są rozpatrywane i po pozytywnym rozpatrzeniu wypłacane tylko
po złożeniu wniosku.

Z poważaniem

Komisja Socjalna X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Załącznik nr 2 – Wniosek o świadczenie socjalne

Załącznik nr 5 – Wniosek, oświadczenie numerze konta

Załącznik nr 6 – Oświadczenia o dochodach

Klauzula informacyjna- ZFŚS