Projekty

 

Szkolna Radonowa Mapa Polski

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym brała udział w projekcie Szkolna Radonowa Mapa Polski prowadzonym przez Fundację Forum Atomowe. W ramach projektu otrzymaliśmy 4 detektory śladowe radonu, które rozstawiliśmy w różnych pomieszczeniach zgodnie z otrzymaną instrukcją. Pomiar trwał 30 dni. Detektory ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie trafiły do specjalistycznego laboratorium w Szwecji, gdzie zostały odczytane. Zespół fundacji zebrał wyniki i opracował w postaci Szkolnej Radonowej mapy Polski. W międzyczasie uczestnicy projektu brali udział w warsztacie, webinarium i benchmarku dowiadując się o sposobach pomiaru radonu, metodzie analizy i opracowania wyników. Korzystając z otrzymanych przykładowych zdjęć wytrawionych płytek polimerowych wraz z krzywą kalibracji, uczniowie mogli spróbować własnych sił określając jakie było stężenie radonu w czasie wykonywania pomiarów. 

Szkolna Radonowa Mapa Polski jest już opublikowana na stronie internetowej projektu:
https://forumatomowe.org/szkolna-radonowa-mapa-polski

Z ramienia szkoły projekt prowadziły: Magdalena Ankiewicz – Kopicka i Elżbieta Żołnieruk

 

PROJEKT eTWINNING “eTwinning Connection… stronger than Covid”

Grupa uczniów klasy 1c wzięła w roku szkolnym 2020/21 udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt “eTwinning Connection… stronger than Covid”. We współpracy z uczniami z Włoch, Francji, Rumunii, Turcji oraz Polski wykonywaliśmy różne zadania związane z doświadczeniem pandemii w naszym życiu. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądały ograniczenia wynikające z pandemii w poszczególnych krajach, co młodzi Europejczycy sądzą o nauczaniu zdalnym, noszeniu maseczek i izolacji społecznej. Okazało się, że mimo różnic, w gruncie rzeczy mamy podobne odczucia, obawy i nadzieje. Powstały wiersze, listy oraz kapsuła czasu upamiętniające ten dziwny czas w różnych częściach Europy.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej wspólnej pracy:

https://bit.ly/3pZ781d

https://bit.ly/2Sxkx4k

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: https://forumatomowe.org/szkolna-radonowa-mapa-polski/