Projekty

 

Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning Identity-Wedentity: Living together in 21st century Europe (IWE) – eTwinning/Erasmus+ KA2 project. Oznacza to, że praca uczniów i nauczycieli X LO została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom! 

 

KONKURS NA LOGO PROJEKTU “DZIESIĄTEGO W DZIESIĄTCE” 

Ogłaszamy konkurs na logo nowego projektu, który już 10 lutego zagości w progach XLO – “Dziesiątego w Dziesiątce”. 

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac loga, które stanowić będzie element wizualnej identyfikacji projektu. 

Logo, którego poszukujemy: 
– nie ma zbyt wielu szczegółów (w pomniejszeniu stają się niemożliwe do rozróżnienia), 
– ma konkretny kształt, np. owalu, kwadratu, prostokąta, 
– łączy w sobie elementy charakterystyczne przyszłego projektu, tj. naszą szkołę i Gdynię, 
– może być narysowane/namalowane i zeskanowane lub utworzone w programie graficznym. 

Prace prosimy przesyłać do 31.10.2021 r. na adres: kwitt@xlogdynia.pl lub przez Teams (Katarzyna Witt). 

W listopadzie ogłosimy wyniki konkursu i przedstawimy zwycięskie logo projektu. 
Katarzyna Witt,  Anita Brzechffa 

 

 

 

Szkolna Radonowa Mapa Polski

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym brała udział w projekcie Szkolna Radonowa Mapa Polski prowadzonym przez Fundację Forum Atomowe. W ramach projektu otrzymaliśmy 4 detektory śladowe radonu, które rozstawiliśmy w różnych pomieszczeniach zgodnie z otrzymaną instrukcją. Pomiar trwał 30 dni. Detektory ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie trafiły do specjalistycznego laboratorium w Szwecji, gdzie zostały odczytane. Zespół fundacji zebrał wyniki i opracował w postaci Szkolnej Radonowej mapy Polski. W międzyczasie uczestnicy projektu brali udział w warsztacie, webinarium i benchmarku dowiadując się o sposobach pomiaru radonu, metodzie analizy i opracowania wyników. Korzystając z otrzymanych przykładowych zdjęć wytrawionych płytek polimerowych wraz z krzywą kalibracji, uczniowie mogli spróbować własnych sił określając jakie było stężenie radonu w czasie wykonywania pomiarów. 

Szkolna Radonowa Mapa Polski jest już opublikowana na stronie internetowej projektu:
https://forumatomowe.org/szkolna-radonowa-mapa-polski

Z ramienia szkoły projekt prowadziły: Magdalena Ankiewicz – Kopicka i Elżbieta Żołnieruk

PROJEKT eTWINNING “eTwinning Connection… stronger than Covid”

Grupa uczniów klasy 1c wzięła w roku szkolnym 2020/21 udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt “eTwinning Connection… stronger than Covid”. We współpracy z uczniami z Włoch, Francji, Rumunii, Turcji oraz Polski wykonywaliśmy różne zadania związane z doświadczeniem pandemii w naszym życiu. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądały ograniczenia wynikające z pandemii w poszczególnych krajach, co młodzi Europejczycy sądzą o nauczaniu zdalnym, noszeniu maseczek i izolacji społecznej. Okazało się, że mimo różnic, w gruncie rzeczy mamy podobne odczucia, obawy i nadzieje. Powstały wiersze, listy oraz kapsuła czasu upamiętniające ten dziwny czas w różnych częściach Europy.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej wspólnej pracy:

https://bit.ly/3pZ781d

https://bit.ly/2Sxkx4k

Więcej informacji: https://forumatomowe.org/szkolna-radonowa-mapa-polski/