Projekty

X LO NA MAPIE

Bierzemy udział w projekcie realizowanym przez Fundację FORUM ATOMOWE w partnerstwie z firmą Radonova oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

SZKOLNA RADONOWA MAPA POLSKI

Projekt ma na celu zwiększyć świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego, w szczególności wpływu radonu na zdrowie. W naszej szkole rozmieściliśmy detektory śladowe do pomiaru stężenia radonu.  Dane uzyskane z analizy niemal 200 detektorów zostaną przeanalizowane w profesjonalnym laboratorium, a następnie przedstawione w formie graficznej. Powstanie pierwsza Szkolna Radonowa Mapa Polski.

W ramach projektu uczestniczymy w webinarach poświęconych źródłom promieniowania naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem radonu.

Więcej informacji: https://forumatomowe.org/szkolna-radonowa-mapa-polski/