Projekty

 

 

 

 

 

PROJEKT eTWINNING “eTwinning Connection… stronger than Covid”

Grupa uczniów klasy 1c wzięła w roku szkolnym 2020/21 udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt “eTwinning Connection… stronger than Covid”. We współpracy z uczniami z Włoch, Francji, Rumunii, Turcji oraz Polski wykonywaliśmy różne zadania związane z doświadczeniem pandemii w naszym życiu. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądały ograniczenia wynikające z pandemii w poszczególnych krajach, co młodzi Europejczycy sądzą o nauczaniu zdalnym, noszeniu maseczek i izolacji społecznej. Okazało się, że mimo różnic, w gruncie rzeczy mamy podobne odczucia, obawy i nadzieje. Powstały wiersze, listy oraz kapsuła czasu upamiętniające ten dziwny czas w różnych częściach Europy.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej wspólnej pracy:

https://bit.ly/3pZ781d

https://bit.ly/2Sxkx4k

 

 

 

X LO NA MAPIE

Bierzemy udział w projekcie realizowanym przez Fundację FORUM ATOMOWE w partnerstwie z firmą Radonova oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

SZKOLNA RADONOWA MAPA POLSKI

Projekt ma na celu zwiększyć świadomości występowania naturalnych źródeł promieniowania jonizującego, w szczególności wpływu radonu na zdrowie. W naszej szkole rozmieściliśmy detektory śladowe do pomiaru stężenia radonu.  Dane uzyskane z analizy niemal 200 detektorów zostaną przeanalizowane w profesjonalnym laboratorium, a następnie przedstawione w formie graficznej. Powstanie pierwsza Szkolna Radonowa Mapa Polski.

W ramach projektu uczestniczymy w webinarach poświęconych źródłom promieniowania naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem radonu.

Więcej informacji: https://forumatomowe.org/szkolna-radonowa-mapa-polski/