Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie!

Niezależnie od tego, czy jesteś w zarządzie SU – masz wpływ na jego decyzje! Możesz go również wesprzeć w działaniach, zapisując się do jednej z pięciu sekcji!

Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: przewodniczący, którego zadaniem jest kierowanie pracą SU oraz zapewnienie przestrzeni, w której samorząd będzie działać. Wiceprzewodniczący pomaga przewodniczącemu w wypełnianiu jego obowiązków. Rolą Sekretarza  SU jest przede wszystkim dokumentowanie spotkań Samorządu , zaś  Skarbnik odpowiedzialny jest za kwestie finansowe.

W Samorządzie Uczniowskim mamy 5 sekcji, w których z pewnością każdy znajdzie swoje miejsce:

SEKCJA DEKORACYJNA to przede wszystkim grupa łącząca ludzi kreatywnych i chętnych do działań artystycznych. Do zadań sekcji należy dekoracja szkoły oraz oprawa wizualna uroczystości i świąt takich jak: Boże Narodzenie, Poranek Kolęd czy Walentynki. Do zadań sekcji dekoracyjnej należy również przygotowanie uroczystości zakończenia klas 3.

Celem SEKCJI WOLONTARIATU jest niesienie pomocy innym. Bierzemy udział w różnych akcjach np. Szlachetnej Paczce. Organizujemy zbiórki (w tym roku nakrętek dla chorej dziewczynki). Od wielu lat mamy pod wirtualną opieką chłopca z Afryki. Udało nam się zorganizować dyskotekę szkolną, z której zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na przedmioty szkolne dla dzieci z Sopockiego Domu Opieki.

SEKCJA FOTOGRAFICZNA zajmuje się uwiecznianiem wszelkich wydarzeń szkolnych, których w XLO nie brakuje. Poprzez zdjęcia i filmy tworzymy pewnego rodzaju zapis wydarzenia – tylko w bardziej przystępnej formie. Nasze profesjonalnie zmontowane filmy i prezentacje są pamiątką, do której można powrócić w każdej chwili!

SEKCJA RADIOWĘZŁA zajmuje się głównie oprawą wydarzeń artystycznych, które odbywają się w szkole, ale nie tylko! To dzięki tej sekcji przerwy między lekcjami są wspaniałą okazją do zrelaksowania się w przy dźwiękach ulubionych utworów muzycznych.   

SEKCJA PORZĄDKOWA to ludzie, którym pojęcia “logistyka”  czy  “organizacja” nie są obce!  To właśnie ta sekcja dba o to, aby podczas wszelkich uroczystości, każdy uczeń znalazł swoje miejsce i pilnuje, by po ich zakończeniu wszystko wróciło do porządku. Spośród uczniów X LO wyróżnia ich niebywała siła fizyczna oraz umiejętność przyporządkowania krzeseł do każdej sali w szkole.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WŁĄCZANIA SIĘ DO DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!