Podręczniki – Klasa II (liceum trzyletnie)

Podręczniki obowiązujące w XLO w Gdyni w roku szkolnym 2020/2021 KLASY DRUGIE (liceum trzyletnie)

 

Przedmiot Klasa Tytuł Autor Wydawnictwo
Język polski A B C D „Przeszłość to dziś”, kl. 2, cz. 1 Ewa Paczoska STENTOR
Język polski A B C D „Przeszłość to dziś”, kl. 2, cz. 2 Jacek Kopciński STENTOR
Język angielski 2 A (gr.2)
2 B C D
Password Reset B1+ ( SB i WB ) – kontynuacja oraz Password Reset B2 ( SB i WB ) Marta Rosińska Lynda Edwards Macmillan
Język angielski 2 A (gr.1) Destination:  Matura  2015.  Repetytorium  poziom podstawowy i rozszerzony.    
Język rosyjski A B C D Вот и мы по-новому 2 (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec WszPWN
Język niemiecki A B C D PERFEKT 2  – podręcznik
Język niemiecki dla liceów i techników
Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska PEARSON
Język niemiecki A B C D PERFEKT 2  – zeszyt ćwiczeń
Język niemiecki dla liceów i techników
Piotr Dudek, Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak PEARSON
Historia C Wybór podręcznika we wrześniu    
Historia i
społeczeństwo
A B D Poznać przeszłość. Wojna i woskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa. Szkoła ponadgimnazjalna Jarosław Centek Nowa Era
Historia i
społeczeństwo
A B D Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa. Szkoła ponadgimnazjalna Tomasz Maćkowski Nowa Era
Wiedza
o społeczeństwie
C W centrum uwagi. Wiedza o społeczeństwie.
Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1
Arkadiusz Janicki, Justyna
Kięczkowska, Mariusz Menz
Nowa Era
Wiedza
o społeczeństwie
C W centrum uwagi. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Część 1 Arkadiusz Janicki, Justyna
Kięczkowska, Mariusz Menz
Nowa Era
Wiedza
o społeczeństwie
C Karty pracy ucznia do atlasu do wiedzy o społeczeństwie. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres rozszerzony Arkadiusz Janicki, Justyna
Kięczkowska, Mariusz Menz
Nowa Era
Geografia D Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony Oblicza geografii 2, zakres rozszerzony Roman Malarz Marek Więckowski Tomasz Rachwał Nowa Era
Ekonomia w praktyce A D Bez podręcznika- materiały własne nauczyciela    
Przyroda C Przyroda cz1 i 2
proszę wstrzymać się z zakupem do września
Marek Kaczmarzyk, Romuald Hassa, Mirosław Galikowski Nowa Era
Matematyka A D
B (gr. mat.)
Podręcznik do liceów i techników klasa 2 zakres rozszerzony /rok wyd.2016 lub wcześniejszy/ Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta PAZDRO
Matematyka A D
B (gr. mat.)
Zbiór zadań do liceów i techników klasa 2 zakres rozszerzony /rok wyd.2015 lub wcześniejszy/ Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta PAZDRO
Matematyka C
B (gr. ang.)
Podręcznik do liceów i techników klasa 2 zakres
podstawowy /rok wyd. 2016 lub wcześniejszy/
Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta PAZDRO
Matematyka C
B (gr. ang.)
Zbiór zadań do liceów i techników klasa 2 zakres podstawowy /rok wyd.2016 lub wcześniejszy/ Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta PAZDRO
Chemia B To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony M. Litwin, Sz. Styka – Wlazło, J. Szymońska Nowa Era
Chemia B To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna M. Chmurska, E. Megiel, G. Świderska Nowa Era
Biologia B Biologia na czasie 1.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne.
Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski Nowa Era
Biologia B Biologia na czasie 1.
Maturalne        karty        pracy        dla        liceum ogólnokształcącego       i      technikum.       Zakres rozszerzony – Szkoły ponadgimnazjalne.
Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek, Barbara Januszewska-Hasiec, Elżbieta
Komosa, Małgorzata Leyko, Alina Nowakowska, Iwona Płusa, Urszula Poziomek, Renata Stencel, Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Anna Tyc
Nowa Era
Biologia B Biologia na czasie 2.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Z dostępem do E-testów i Atlasem DVD – Szkoły ponadgimnazjalne.
Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski Nowa Era
Biologia B Biologia na czasie 2
Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony – Szkoły ponadgimnazjalne.
Magdalena Fiałkowska-Kołek, Piotr Kąkol, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek, Anna Tyc Nowa Era
Informatyka A Ciekawi świata  Informatyka 2 Podręcznik wieloletni
Zakres rozszerzony
Ewa Mikołajewicz OPERON