Konkursy organizowane przez szkołę

IV Międzyszkolny Konkurs „Wschód znany i nieznany”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizator:

X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni; ul. Władysława IV 58, telefon: +48 58 620 75 29

 1. Współorganizator:

Instytut Rusycystki i Studiów Wschodnich, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Cele konkursu

Celem konkursu jest przybliżenie historii, tradycji i kultury oraz popularyzowanie wiedzy o krajach położonych na wschód od Polskiej granicy.

 1. Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów trójmiejskich szkół ponadpodstawowych. Warunkiem udziału jest samodzielne przygotowanie prezentacji (12-15 slajdów) na dowolny temat związany z szeroko pojętymi krajami wschodu (np. Japonii, Chin, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii, Gruzji i innych) oraz przesłanie jej do 08 kwietnia 2024r. na adres mailowy organizatora: kwadolowska-lesner@xlogdynia.pl

Uwaga! Jeden nauczyciel do udziału w konkursie może zgłosić maksymalnie 5 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych należy przeprowadzić eliminacje na terenie szkół macierzystych.

 1. Podstawowe kryteria oceny:
 • samodzielność (autorski tekst prezentacji; załączanie materiałów ze stron internetowych i innych źródeł z poszanowaniem praw autorskich – podajemy źródło);
 • nowatorstwo przy wyborze tematu;
 • atrakcyjna forma przekazu;
 • poprawność językowa;
 • prezentacje powinny być przygotowane w języku polskim. Wskazane, aby nazwy zabytków, zjawisk czy nazwiska postaci podać dodatkowo w języku obcym.
 1. Nagrody:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2024 roku. Prace będą oceniali m. in. wykładowcy z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego.

Dla laureatów przewidziane są: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 1. Uwagi:

Prezentację wraz z kartą zgłoszeniową oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika należy przesłać do 08 kwietnia 2024r. na adres mailowy organizatora: kwadolowska-lesner@xlogdynia.pl

 

 

V WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY “ZACZYTANE POMORZE”

Biblioteka X LO w Gdyni po raz piąty zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym “Zaczytane Pomorze” !

Na zgłoszenia uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego czekamy do dnia 19.05.2024. 

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie w regulaminie.

Regulamin V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego “Zaczytane Pomorze”

Formularz zgłoszeniowy – V edycja