Monitoring

X Liceum Ogólnokształcące to szkoła, w której każdy czuje się bezpiecznie. System monitoringu wizyjnego działający na terenie placówki na bieżąco rejestruje obraz zarówno wokół szkoły, jak i  w jej wnętrzu i działa w oparciu o przepisy prawa i obowiązujące normy. Obecność kamer na terenie X Liceum Ogólnokształcącego wpływa na bezpieczeństwo uczniów na korytarzach szkolnych, ale co ważne – nie narusza  ich prywatności. Porządku podczas przerw międzylekcyjnych pilnują dyżurujący nauczyciele, zaś możliwość bezpośredniego wejścia na teren szkoły mają uczniowie oraz pracownicy szkoły posiadający Kartę Mieszkańca.