Monitoring

Monitoring prowadzony jest przez X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Swoim zasięgiem obejmuje korytarze oraz teren wokół budynku. Nagrania są przechowywane przez okres 30 dni. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 58 620-75-29, poprzez kontakt mailowy: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl oraz w sekretariacie szkoły przy ulicy Władysława IV 58, 81-384 Gdynia. 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny