Uroczystość podsumowująca IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny “Zaczytane Pomorze”

Dnia 14.06.2023 już po raz czwarty odbyła się uroczystość podsumowująca Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Zaczytane Pomorze”. Z roku na rok, w konkursie, którego organizatorem jest Biblioteka X LO bierze udział coraz większa ilość uczestników. W tegorocznej edycji do rywalizacji stanęło 37 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych z: Gdyni, Gdańska, Wejherowa, Redy, Słupska, Chojnic, Malborka, Lęborka oraz Czarnego. Ilość zgłoszeń niewątpliwie jest dowodem na to, że konkurs nasz zatacza coraz większe kręgi, co bardzo nas cieszy!

Wyboru laureatów dokonało jury na którego czele stanął Pan Eugeniusz Nużyński – artysta fotografik, wieloletni wykładowca Trójmiejskiej Szkoły Fotografii, honorowy członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej. Członkinią jury konkursowego była także pani Mirosława Michalak – nauczycielka plastyki i techniki a także bibliotekarz. Wielka miłośniczka Gdyni, autorka ilustracji do książki dla dzieci „7 magicznych opowieści o Gdyni”.   

W pracach jury konkursowego brały również organizatorki konkursu: Anna Zienkiewicz oraz Agnieszka Tanaś –nauczycielki X LO w Gdyni.

Podczas posiedzenia jury  zostały wyłonione 3 nagrody główne oraz 9 wyróżnień.

Pierwsze miejsce jednomyślnym werdyktem jury zdobyła Wiktoria Gąsiorowska z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku za zdjęcie „Książkowy odlot”.  

 

Miejsce drugie otrzymała Amelia Skrzypkowska z Powiatowego Zespołu Szkół w Wejherowie za fotografię „Barwy naszych snów”.

 

Miejsce trzecie w tym roku powędrowało do ucznia III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Krzysztofa Chętkowskiego. Krzysztof zdobył nagrodę za wszystkie trzy zgłoszone do konkursu zdjęcia.

“Czytać czy malować? Oto jest pytanie”

“Odpłynąć z książką”

“Wybrzeże słów”

 

Jury zdecydowało także o wyróżnieniu następujących uczestników:

Michał Czechowicz, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku, za wszystkie zgłoszone fotografie otrzymał wyróżnienie specjalne:

“Nie tylko mewa po niebie szybuje”

“Lemowska zemsta”

 “Strażnicy biblioteki: Przebudzenie”

 

Anna Maliszewska z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

Anna Klas z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie za fotografię „Zaczytanie w tłumie”

 

Kinga Cepin z Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku za zdjęcie „Horyzont czytelniczy”

  

Maja Chrzan z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku za fotografię „Pochłonięta historią”

 

Wiktoria Dubińska z Pomorskich Szkół Rzemiosł za zdjęcie „Czytelnictwo w naturze”

 

Józef Bonemberg z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku za fotografię „W blasku słońca”

 

Oliwia Michalczuk z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie za zdjęcie „Brak zasięgu”

 

Diana Serjant z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni za zdjęcie „Książki to podróż w przyszłość z doświadczeniem z przeszłości”

 

Po części oficjalnej nasi goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do biblioteki szkolnej. Tam opowiedzieli o kulisach powstawania zdjęć i wymienili się między sobą kontaktami.

Dodamy jeszcze, że IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Zaczytane Pomorze” był objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i do zobaczenia za rok!