Uroczystość podsumowująca IV Międzyszkolny Konkurs “Wschód znany i nieznany”

Dnia 22.04.2024 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IV Międzyszkolnego Konkursu „Wschód znany i nieznany” zorganizowanego przy współpracy X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z Instytutem Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG. W konkursie udział wzięło ponad 30 uczniów  trójmiejskich szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematyka prezentacji przygotowanych przez uczniów była bardzo różnorodna od podróży po modę, mitologię, baśnie, legendy, literaturę, kuchnię, święta i obyczaje, zabytki, malarstwo, a także tematy socjologiczne. Uczniowie jako przedmiot swoich zainteresowań wybrali takie kraje jak: Japonia, Chiny, Korea, Gruzja, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Singapur, Nepal i Laos.

 
Lista nagrodzonych:
I miejsce – Sandra Górzyńska – X LO w Gdyni
II miejsce – Zofia Wyrzykowska – ULO w Gdańsku
III miejsce – Laura Pieniążkiewicz – ZSO nr 5 w Gdańsku
IV miejsce – Wioletta Osmańska z XIX LO w Gdańsku
Wyróżnieni zostali:
Julia Kasperowicz – X LO w Gdyni
Milena Hirsz – XIX LO w Gdańsku
Wiktoria Miller – ZSET
Dominika Cyra – X LO w Gdyni
Wiktor Golański – V LO w Gdynia
 

Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji z-cy dyrektora ds. studenckich dra Marcina Trendowicza – Gruzja na styku Europy i Azji oraz studentów III roku Studiów wschodnich – Krzysztofa Kowalczyka i Cypriana Pułkowskiego.