Patrycja Pindela stypendystką Funduszu Stypendialnego przy NSZZ “Solidarność”

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w Gdańsku podczas uroczystości z okazji obchodów 43. rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 35. rocznicy strajków z 1988 roku, zostały wręczone po raz dwudziesty pierwszy stypendia przyznawane przez Kapitułę Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Miło nam ogłosić, iż uczennica naszego Liceum Patrycja Pindela z klasy IV C została stypendystką XXI edycji Funduszu Stypendialnego przy NSZZ Solidarność. Patrycja jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Historycznego IPN „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” 2023. Od osiemnastej edycji dodatkowym warunkiem regulaminowym ubiegania się o stypendium jest załączenie wypowiedzi (np. wywiad, opowiadanie, tekst wierszowany) na temat: Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Patrycja jest autorką wywiadu z Andrzejem Kołodziejem, sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych.

Serdecznie gratulujemy!!!