Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

Ostatnie ubiegłoroczne Młodzieżowe Spotkania z Medycyną odbyły się 19 grudnia 2023 r. w AGN GUMed. Tradycyjnie już złożyły się na nie prelekcje wygłoszone przez uczniów pomorskich szkół średnich, a także wykłady naukowców naszej Uczelni: prof. Krzysztofa Kuziemskiego z Kliniki Alergologii oraz dr Klaudii Suligowskiej, p.o. kierownika Zakładu Technik Dentystycznych  i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia.

Tym razem tematem prelekcji były skutki zdrowotne wyczynowego uprawiania sportu oraz różnych form palenia tytoniu, a także 10 lat badań przesiewowych dzieci i młodzieży w Sopocie. Po wysłuchaniu wystąpień uczniowie odpowiadali na pytania studentów z SKN Pasjonaci Pediatrii Gumed, których analiza pozwoliła ocenić wiedzę licealistów odniesieniu do podstawy programowej. Spotkanie zwieńczył test, po którym nagrodzono autorów najlepszych i najszybszych odpowiedzi.

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną organizuje Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku.