Erasmus+ Akcja 1. Kurs CLIL w Irlandii.

Nauczycielka języka angielskiego,  pani Iwona Strzyga, od 01.11.2021 do 12.11.2021 wzięła udział w kursie: Intensive English Course at Level C1 and CLIL for Teachers, który odbył się w Dublinie w Irlandii. Szkolenie pozwoliło pani Strzydze zdobyć wiedzę w zakresie CLIL (Content and Language Integrated Learning tj. zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), podnieść kompetencje językowe, poszerzyć wiedzę realioznawczą i umożliwiło wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Wyjazd na kurs w Irlandii zaowocował nawiązaniem wielu kontaktów międzynarodowych (min. z nauczycielami z Francji, Włoch i Hiszpanii).