Erasmus+ Akcja 1. Kolejni nauczyciele na szkoleniu językowym na Cyprze.

Pani Iwona Nowak, szkolna pedagog, oraz pani Edyta Fedorowicz, nauczycielka matematyki,  są kolejnymi osobami, które wyjechały na kurs językowy. Tym razem szkolenie odbyło się na Cyprze w Limassol w dniach 27.09.2021 – 08.10.2021. Kurs pozwolił obu paniom poprawić znajomość języka angielskiego, przezwyciężyć barierę w posługiwaniu się językiem obcym i przyczynił się do podniesienia świadomości kulturowej.