Sukces Stanisława Budzińskiego w konkursie recytatorskim

Dnia 19 kwietnia 2023 w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Konkurs Poezji Wschodniosłowiańskiej. X LO reprezentował Stanisław Budziński z klasy 2 A, który po wspaniałej recytacji  wierszy w języku rosyjskim i ukraińskim zajął I miejsce!
Stasiowi serdecznie gratulujemy!