Spotkanie on-line w ramach Akademii Edukatora Klimatu

Dzięki współpracy z Centrum Nauki Experyment w Gdyni, dnia 17 lutego młodzież klasy 3 B o profilu biologiczno – chemicznym, uczestniczyła w spotkaniu on-line z panem Konradem Klepackim, który w interesujący sposób przybliżył tematykę związaną z pojęciem katastrofy klimatycznej. Prowadzący przypomniał pojęcie klimatu, wskazał czynniki na niego wpływające oraz omówił możliwe skutki zmian klimatu dla przyszłych pokoleń. Wyjaśnił pojęcie geoinżynierii, a także przedstawił strategie działań mających na celu eliminacje zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

Celem Akademii Edukatora Klimatu jest nauczenie młodzieży swobodnego i skutecznego przekazywania swojej wiedzy na temat środowiska.

Edukatorzy Klimatu będą mogli pokazać swoim rówieśnikom, jak zrobić dobry klimat w swoim mieście, kraju, a finalnie na całym świecie!