Kurs języka niemieckiego w Niemczech. Erasmus+ Akcja 1.

Pani Dorota Waligórska była ostatnim uczestnikiem wyjazdów na szkolenia językowe za granicą w ramach Erasmus + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna kadry edukacji szkolnej. Kurs ogólny języka niemieckiego, zorganizowany przez GLS Sprachzentrum, odbył się w Berlinie w terminie od 29.11.2021 do 10.12.2021.

Pozwolił on pani Waligórskiej podnieść kompetencje językowe i kulturowe, przełamać barierę w posługiwaniu się językiem niemieckim i poszerzyć wiedzę realioznawczą.