Erasmus + Akcja 1 na Łotwie

W dniach 03.08.2020 do 14.08.2020 Pani Mirosława Rzodkiewicz, nauczycielka języka rosyjskiego była trzecią uczestniczką naszego projektu Erasmus +, która wyjechała na kurs  językowo- metodyczny zorganizowany przez szkołę Durbe w Rydze na Łotwie. Kurs pozwolił odświeżyć znajomość języka rosyjskiego poprzez trening kompetencji językowych, poszerzyć wiedzę realioznawczą umożliwił wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami oraz dał wgląd w aktualną praktykę i rozwój w nauczaniu języka rosyjskiego jako języka obcego.