Zakończenie projektu “Europejska szkoła – kompetentna, innowacyjna i otwarta” w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna kadry edukacji szkolnej.

Projekt “Europejska szkoła – kompetentna, innowacyjna i otwarta” był realizowany w X Liceum Ogólnokształcącym w okresie 01.07.2019 r. do 31.01.2022 r. i ze względu na pandemię Covid 19 został przedłużony i trwał 31 miesięcy. W jego trakcie udało się zrealizować wszystkie założenia. Udział w projekcie przyniósł szkole wiele korzyści.

Wszystkie 11 mobilności zostały dobrane w taki sposób, by odpowiadać na cele szczegółowe wyznaczone do realizacji w ramach projektu: rozwój współpracy między narodowej, rozwój kompetencji kadry, poszerzenie wymiaru europejskiego szkoły i podniesienie poziomu nauczania. Realizacja projektu była wspaniałym doświadczeniem i mamy nadzieję, że będziemy mogli ponownie skorzystać z możliwości udziału w kolejnych projektach Erasmus +.

Erasmus