Wycieczka klas o profilu D do Słowińskiego Parku Narodowego

W dniu 29 maja klasy 1D i 2D uczestniczyły w edukacyjnej wycieczce do Słowińskiego Parku Narodowego. Uczniowie mieli możliwość doświadczenia w praktyce procesów geomorfologicznych, które omawiają na lekcjach geografii.

Podczas spaceru zobaczyliśmy ruchome wydmy, w tym najwyższą – Łącką oraz Jezioro Łebsko, które jest przykładem jeziora przybrzeżnego. Przewodnik parku opowiadał o wpływie wiatru, roślinności i działalności człowieka na ukształtowanie krajobrazu.