Wolontariusze X LO na Festiwalu Wrażliwym

W dniu 20.04 wrażliwcy z Sekcji Wolontariackiej Samorządu Uczniowskiego brali udział w Festiwalu Wrażliwym, odbywającym się w gdyńskim Konsulacie Kultury. Była to szósta edycja tej imprezy, która skupia wokół siebie środowiska reporterów i dokumentalistów, utrwalających w swojej pracy tematy wrażliwe społecznie.
Uczniowie obejrzeli trzy krótkie filmy dokumentalne, a także czynnie brali udział w panelach dyskusyjnych o bliskości, emocjach i tematach społecznych ważnych w życiu młodzieży.