W kleszczach kleszczy

Dnia 21 stycznia klasa 3 A naszego liceum w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego ,,W kleszczach kleszczy” wzięła udział w spotkaniu on-line  organizowanym przez gdański oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Projekt jest skierowany do uczniów klas ponadpodstawowych i ma na celu oswojenie uczniów z tematem kleszczy oraz poszerzenie ich wiedzy, a także zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży jak ważne znaczenie ma profilaktyka odkleszczowych chorób. Edukatorka przybliżyła młodzieży tematykę kleszczy i chorób przez nie wywoływanych m.in. boreliozy i  odkleszczowego zapalenia mózgu, a także poinformowała  jak uchronić się przed kleszczami oraz podkreśliła rolę szczepień.