Szkolenie językowo – metodyczne w Ratyzbonie w ramach Erasmus+

Od 20.07.2020 do 31.07.2020 Pani Anita Brzechffa uczestniczyła w ramach realizacji projektu Erasmus+ w kursie metodyczno-językowym: Auffrischungskurs – Methoden und Sprache zorganizowanym przez szkołę Horizonte w Ratyzbonie, Niemcy. Był to kurs intensywny, przeznaczony dla nauczycieli języka niemieckiego. Pozwolił on odświeżyć znajomość języka, zaktualizować wiedzę realioznawczą i poznać inne podejścia metodologiczne. Udział w konkursie dał również możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowej grupie.