Spotkanie on-line w ramach projektu ProfiRAKtyka

Dnia 20. 01 młodzież klasy 3 B o profilu biologiczno – chemicznym uczestniczyła w spotkaniu on-line z przedstawicielką gdańskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA w ramach projektu ProfiRAKtyka.

ProfiRAKtyka to program, który ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki onkologicznej poprzez rozpowszechnianie znajomości europejskiego kodeksu walki z rakiem.

http://www.kodekswalkizrakiem.pl/