Projekt “Europejska szkoła – kompetentna, innowacyjna i otwarta” w ramach Erasmus+ Akcja 1

W X Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest projekt Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna kadry edukacji szkolnej.

Projekt o tytule „Europejska szkoła – kompetentna, innowacyjna i otwarta” przewidziany jest na lata 2019-2021. Ma na celu podniesienie poziomu oraz jakości pracy naszej szkoły, poszerzenie jej wymiaru europejskiego, rozwój współpracy międzynarodowej, a także kompetencji zawodowych pracowników, m.in. poprzez realizację mobilności zagranicznych 11 nauczycieli.

Uczestnicy projektu podniosą swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego (kursy na Malcie i w Irlandii), w zakresie języka niemieckiego (kurs w Niemczech), na kursach językowo-metodycznych  (Łotwa, Niemcy, Wielka Brytania) oraz w zakresie CLIL (Content and Language Integrated Learning tj. zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe)  – kurs w Wielkiej Brytanii.

Udział w projekcie pozwoli między innymi nawiązać kontakty z zagranicznymi szkołami i innymi instytucjami –  kulturalnymi, edukacyjnymi lub europejskimi oraz wdrożyć nowe inicjatywy o charakterze europejskim.