Projekt Erasmus+ „Europejska szkoła – kompetentna, innowacyjna i otwarta” przedłużony

W związku z pandemią Covid-19 Narodowa Agencja wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian do umowy finansowej i czas realizacji naszego projektu został wydłużony do 31.01.2021.

Bardzo cieszymy się z tego faktu, ponieważ dzięki temu będziemy mogli w pełni zrealizować zaplanowane przez nas cele projektowe!