Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

W dniach 26 lutego oraz  03  marca 2021 r. dwie klasy naszej szkoły (2 Ag i  2 Asp)  realizujące  fizykę w zakresie rozszerzonym  będą brały udział w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy podczas wykładów zapoznają się z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonują samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych jednego z eksperymentów korzystających z akceleratora LHC. Warsztaty kończą się wideokonferencją z CERN, podczas której fizycy z tego laboratorium omówią połączone rezultaty wszystkich grup z kilku krajów wykonujących w tym dniu to samo ćwiczenie.

Plan warsztatów zaplanowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

8:30 – 11:30 – wykłady o cząstkach elementarnych oraz wprowadzające do samodzielnego  wykonania ćwiczenia

13:15 – 15:30 – analiza danych eksperymentalnych (na komputerach)

15:30 – 16:00 – omówienie wyników

16:00 – 17:00 – wideokonferencja z CERN i innymi ośrodkami

Fizyka cząstek elementarnych zajmuje się najbardziej podstawowymi składnikami materii i oddziaływaniami między nimi. Badania w tej dziedzinie prowadzone są przy użyciu akceleratorów pozwalających przyspieszać i zderzać cząstki naładowane. Największy z akceleratorów na świecie – Wielki Zderzacz Hadronów (LCH) w CERN od końca 2009 r. dokonuje pomiarów przy najwyższej energii dostępnej w laboratorium.

W lipcu 2012 r. eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, bozonu Higgs’a, będącego kluczowym elementem dotąd brakującym w Modelu Standardowym oddziaływań między cząstkami. Istnienie bozonu Higgsa było postulowane w teoriach wyjaśniających niezerową masę innych cząstek. Eksperymenty na LHC dostarczyły więc potwierdzenia tej teorii, dzięki czemu ich twórcy, François Englert i Peter W. Higgs, otrzymali Nagrodę Nobla w 2013 r. Nadal jednak pozostaje wiele niewyjaśnionych zjawisk, zwłaszcza dotyczących tzw. ciemnej materii oraz różnic między materią a antymaterią, trwają więc ich badania i poszukiwania nowych cząstek.