Kółko olimpijskie z chemii na Politechnice Gdańskiej

Mikołaj Kondrat z klasy 2 B uczestniczy w ramach programu Zdolni z Pomorza w zajęciach koła chemicznego pod patronatem Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej.

Zajęcia w ramach kółka chemicznego obejmują zarówno rozwiązywanie zadań teoretycznych, jak i praktycznych – laboratoria. Wśród omawianych tematów znajdują się : wzory Lewisa, stechiometria, pH, kinetyka, równowaga i termodynamika chemiczna, związki nieorganiczne, organiczne, kompleksowe i naturalne, krystalografia, analiza jakościowa i ilościowa, spektroskopia 1H i 13C NMR, IR, UV-Vis, spektrometria mas.

Na ostatnich zajęciach Mikołaj w laboratoriach Politechniki zajmował się wykrywaniem kationów III grupy.