Klasa C – humanistyczna

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
Przedmioty rozszerzone
 • język polski,
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
Języki obce
 • język angielski,
  oraz do wyboru:
 • niemiecki / j. rosyjski
Oferta dodatkowa
 • Klasa humanistyczna stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju humanistycznego i aktywnego, świadomego uczestnictwa wżyciu kulturalnym i społecznym Trójmiasta.
 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne z: prawa, filmoznawstwa, retoryki, edukacji teatralnej.
 • Udział w warsztatach i wykładach o tematyce polonistycznej, prawnej, obywatelsko-samorządowej, historycznej i filmowej.
 • Współpraca z trójmiejskimi instytucjami nauki i kultury: uczelniami, muzeami, teatrami, centrami kultury itp.
 • Udział z wieloma sukcesami w olimpiadach i konkursach o tematyce przedmiotowej, ogólnohumanistycznej i twórczości własnej.
 • Nacisk na kreatywne metody nauczania i udział w różnych projektach edukacyjnych i artystycznych.
Sylwetka absolwenta

Jest to profil dla przyszłego: animatora kultury, polonisty, poligloty, samorządowca, działacza społecznego, prawnika, filmoznawcy, dziennikarza, kulturoznawcy, logopedy – daje możliwości rekrutacyjne na wielu kierunkach uniwersyteckich, studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach.