Klasa B – biologiczno-chemiczna

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
Przedmioty rozszerzone
 • biologia
 • chemia
Języki obce
 • język angielski
  oraz do wyboru:
 • j. niemiecki / j. rosyjski
Oferta dodatkowa
 • Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi – udział w warsztatach i wykładach m.in. z wydziałem Chemii i Biologii UG w ramach programów “Poznaj pracę biologa” i “Zaproś naukowca do szkoły”, wydziałem Chemii PG oraz Wydziałem Oceanografii.
 • Nauczycielskie koło przyrodnicze.
 • Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej dla osób zainteresowanych pedagogiką i psychologią.
Innowacyjna nauka biologii, chemii i języka angielskiego
 • Międzyprzedmiotowa innowacja programowa: elementy biologii i chemii w języku angielskim.
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez zadania projektowe związane z ekologią.
 • Poszerzenie znajomości biologii o zagadnienia, którymi zajmują się biologiczne think-tanks, czyli współczesny świat nauki.
 • Nauka w oparciu o “emocjonujące” doświadczenia przeprowadzane przez samych uczniów.
 • Nauka języka angielskiego jako narzędzie służące dzieleniu się własnymi pomysłami oraz wymianie doświadczeń.
Eksperymentalne Koło Biologiczne “Przeprowadź doświadczenie i napisz pracę badawczą!”
 • Przeprowadzanie i pisanie własnych prac badawczych przez uczniów.
 • Nauka metodologii badań przyrodniczych.
 • Praca na preparatach mokrych.
 • Działania umożliwiające start w Olimpiadzie Biologicznej.
Naukowe Koło Ekologiczne 
 • Przygotowanie chętnych uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 • Prestiż OWE.
 • Uprawnienia laureatów na podobnym poziomie do Olimpiady Biologicznej.
Wycieczki dydaktyczne i wydarzenia naukowe
 • Lekcja w Akwarium Gdyńskim z anglojęzycznym przewodnikiem.
 • Noc Biologów, Dzień Mózgu, Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki, Wyspa przyrodników, warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologiczny i wiele innych…
Wzbogacenie przedmiotowe
 • Rozszerzanie wiedzy o zagadnienia z pogranicza biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i biologii medycznej.
Doświadczalna nauka chemii 
 • Lekcje w grupach  oparte na metodzie eksperymentu.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi.
 • Realizacja programów edukacyjnych we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 • Udział w wykładach popularnonaukowych organizowanych przez Wydział Chemii UG i PG.
 • Udział w dodatkowych zajęciach koła chemicznego.
 • Możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych.
 • Patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sylwetka absolwenta

Oferta profilu biologiczno-chemicznego skierowana jest do ucznia ciekawego otaczającego go świata, chętnego by zaznajamiać się z nowinkami w dziedzinie nauk przyrodniczych, otwartego na projekty, również międzynarodowe. Absolwenci profilu biologiczno – chemicznego są przygotowani do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach. Młodzież ma szansę na opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodą komunikację.

 Cele profilu
 • Przygotowanie uczniów do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach.
 • Przygotowanie uczniów do zdania matury rozszerzonej z biologii, chemii i języka angielskiego lub matematyki.
 • Przygotowanie merytoryczne, które zagwarantuje absolwentom łatwy start na pierwszym roku studiów wybranego przez siebie kierunku.
 • Nauka poprzez prowadzenie doświadczeń biologicznych i chemicznych gwarantująca poszerzanie wiedzy, umiejętności praktycznych i rozwój naukowych horyzontów ucznia.
 • Przekazanie warsztatu metodologii badań w taki sposób, aby nasi uczniowie i absolwenci mieli motywację do podejmowania śmiałych wyzwań naukowych.
 • Opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i reakcję na współczesny świat, włączając w to świat nauki.
 • Rozbudzanie w młodzieży postawy świadomego odbierania i kształtowania otaczającego nas świata.
Trójmiejskie uczelnie i kierunki, na których będą mogli studiować absolwenci klasy biologiczno-chemicznej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny (kierunki: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, psychologia zdrowia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, techniki dentystyczne, elektroradioterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe).
 • Uniwersytet Gdański (kierunki: biologia, biologia medyczna, waloryzacja i zarządzania zasobami przyrody, ochrona środowiska, biznes chemiczny, bioinformatyka, kryminologia, ochrona środowiska, chemia, chemia biomedyczna, agrochemia, fizyka medyczna, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, psychologia ze specjalnością neuropsychologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji oceanografia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, ichtiologia morska).
 • Politechnika Gdańska (kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria techniczna, oceanotechnika, technologia chemiczna).