Klasa A – politechniczno-przyrodnicza

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka/geografia
 • język angielski
Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • fizyka/geografia
 • język angielski
Języki obce
 • język angielski
  oraz do wyboru:
 • j. niemiecki / j. rosyjski
Oferta dodatkowa
 • współpraca z Instytutem Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a także Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni
 • możliwość uczestniczenia młodzieży w zajęciach terenowych (m.in. w obserwacjach astronomicznych, hydrologicznych i geologicznych) a także w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych (UG, PG, AM, AMW, WSAiB) z zakresu geografii fizycznej, społeczno – ekonomicznej oraz podstaw przedsiębiorczości
 • uczestnictwo młodzieży w wykładach z matematyki i fizyki organizowanych przez uczelnie wyższe (PG, UG)
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnego koła matematycznego i fizycznego
 • udział młodzieży w licznych konkursach matematycznych i fizycznych (również w międzyprzedmiotowym konkursie The Mathematical Competition , którego pomysłodawcami są nauczyciele naszej szkoły)
 • udział młodzieży w imprezach i wydarzeniach podróżniczych a także w “Szkolnym cyklu spotkań z podróżnikami”
 • możliwość uczestniczenia młodzieży w różnorodnych konkursach i projektach przyrodniczo-ekonomicznych – m.in. “Business Week”, ” Junior Biznes”, “Lekcje z ZUS”, “Lekcje przedsiębiorczości”, „Zróbmy coś pożytecznego” , „Gdynia moje miasto”, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
 • udział w wycieczkach dydaktycznych (m.in do Centrum Hewelianum, planetarium w Toruniu, elektrowni w Żarnowcu, oczyszczalni ścieków w Swarzewie, stacji meteorologicznej w Borucinie)
Innowacyjna nauka matematyki, geografii i języka angielskiego
 • innowacja programowa z matematyki, obejmująca poszerzenie programu o analizy matematyczne
 • innowacja programowa z geografii, kładąca nacisk na działania rozwijające zainteresowanie przyrodą, a także gospodarką i życiem społecznym w skali globalnej i regionalnej
 • język angielski z elementami słownictwa technicznego realizowany jako innowacyjny program dostosowany do profilu klasy
Zajęcia dodatkowe (do wyboru)
 • programowanie
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • ratownictwo medyczne
 • edukacja teatralna
 • edukacja filmowa
Sylwetka absolwenta

Dzięki proponowanym przedmiotom rozszerzonym, uczeń uzyskuje szerokie możliwości rekrutacyjne (m.in. UG, PG, UM, AM, AMW). Profil, gdzie realizowany na zajęciach materiał wzbogacony jest o słownictwo ekonomiczno-biznesowe to świetny wybór dla osób chcących studiować na politechnicznych i  uniwersyteckich kierunkach ekonomicznych (w tym również za granicą) oraz na kierunkach przyrodniczo – technicznych takich jak gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna, geodezja, kartografia, nawigacja.