Klasa A – politechniczna

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
Języki obce
 • język angielski
 • język niemiecki
Oferta dodatkowa
 • możliwość uczestnictwa młodzieży w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych (między innymi UG, PG, AM, AMW) z zakresu fizyki i astronomii, matematyki i informatyki
 • możliwość uczestnictwa online w wykładach i warsztatach organizowanych przez ośrodki naukowe całej Polski w ramach np. Dni Nauki, Festiwalu Światła, Dni Otwartych uczelni, Dnia Liczby Pi itp.
 • udział młodzieży w konkursach informatycznych, fizycznych, astronomicznych, matematycznych (m.in. w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, międzyprzedmiotowym konkursie The Mathematical Competition, którego pomysłodawcami są nauczyciele naszej szkoły, konkursach organizowanych przez ESERO Polska, Matematyka, fizyka i informatyka w technice, Potyczki algorytmiczne, Bóbr – międzynarodowy konkurs informatyczny, InstaLogik)
 • udział w wycieczkach dydaktycznych (m.in do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Hewelianum, Centrum Nauki Młyn Wiedzy oraz planetarium w Toruniu, elektrowni w Żarnowcu)
 • Korzystanie z kursów ITSzkoła, programowanie w języku Python

Innowacyjna nauka matematyki  i języka angielskiego

 • innowacja programowa z matematyki, obejmująca poszerzenie programu o wybrane zagadnienia matematyki realizowanych na uczelniach wyższych
 • język angielski z elementami słownictwa technicznego i biznesowego realizowany jako innowacyjny program dostosowany do profilu klasy

Sylwetka absolwenta

Dzięki proponowanym przedmiotom rozszerzonym, uczeń uzyskuje szerokie możliwości rekrutacyjne (m.in. UG, PG, UM, AM, AMW). Zajęcia prowadzone z zastosowaniem metod projektowych pozwolą doskonalić tzw. kompetencje miękkie niezbędne na dalszych etapach. Poszerzenie wiedzy z przedmiotów ścisłych, to świetny wybór dla osób chcących studiować na kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich kierunkach informatycznych, fizycznych, (w tym również za granicą) a także na kierunkach przyrodniczo – technicznych oraz związanych z sektorem kosmicznym.