Klasa A – politechniczno-przyrodnicza

Przedmioty wybrane do punktacji rekrutacyjnej
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka/geografia
 • język angielski
Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • informatyka/geografia
 • język angielski
Języki obce
 • język angielski
  oraz do wyboru:
 • j. niemiecki / j. rosyjski
Oferta dodatkowa
 • stała współpraca z Uniwersytetem Gdańskim (Zakład Geografii Społeczno -Ekonomicznej) oraz Politechniką Gdańską (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
 • możliwość uczestniczenia młodzieży w zajęciach terenowych (m.in. w obserwacjach astronomicznych, hydrologicznych i geologicznych) a także w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych (UG, PG, AM, AMW) z zakresu geografii fizycznej, społeczno – ekonomicznej oraz zagadnień ekonomicznych
 • realizacja programowania w języku C++ i Python, możliwość udziału w projektach informatycznych
 • uczestnictwo młodzieży w wykładach z matematyki, fizyki i informatyki organizowanych przez uczelnie wyższe (PG, UG)
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnego koła matematycznego i fizycznego
 • udział młodzieży w licznych konkursach matematycznych i fizycznych (m.in. w Pomorskiej Lidze Zadaniowej jak również w międzyprzedmiotowym konkursie The Mathematical Competition, którego pomysłodawcami są nauczyciele naszej szkoły)
 • udział młodzieży w imprezach i wydarzeniach podróżniczych, a także w “Szkolnym cyklu spotkań z podróżnikami”
 • możliwość uczestniczenia młodzieży w różnorodnych konkursach i projektach geograficzno-ekonomicznych, m.in.: „Gdynia moje miasto”, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, „Lekcje z ZUS”, „Business Week”, “Junior Biznes”
 • udział w wycieczkach dydaktycznych (m.in do Centrum Hewelianum, planetarium w Toruniu, elektrowni w Żarnowcu, oczyszczalni ścieków w Swarzewie, stacji meteorologicznej w Borucinie)
Innowacyjna nauka matematyki, geografii i języka angielskiego
 • innowacja programowa z matematyki, obejmująca poszerzenie programu o analizę matematyczną
 • innowacja programowa z geografii, kładąca nacisk na działania rozwijające zainteresowanie przyrodą, a także gospodarką i życiem społecznym w skali globalnej i regionalnej
 • język angielski z elementami słownictwa technicznego realizowany jako innowacyjny program dostosowany do profilu klasy
Zajęcia dodatkowe (do wyboru)
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • ratownictwo medyczne
 • edukacja teatralna
 • edukacja filmowa
Sylwetka absolwenta

Dzięki proponowanym przedmiotom rozszerzonym, uczeń uzyskuje szerokie możliwości rekrutacyjne (m.in. UG, PG, UM, AM, AMW). Profil, gdzie realizowany na zajęciach materiał wzbogacony jest o słownictwo ekonomiczno-biznesowe, to świetny wybór dla osób chcących studiować na politechnicznych i uniwersyteckich kierunkach ekonomicznych (w tym również za granicą) oraz na kierunkach przyrodniczo – technicznych takich jak gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna, geodezja, kartografia, nawigacja. Dzięki wprowadzeniu w ramach zajęć z matematyki, tematyki wykraczającej poza podstawę programową (liczb zespolone, macierze, rachunek całkowy) uczniowie będą mieli zdecydowanie lepszy start na studiach.