Jak szybko zachodzą reakcje chemiczne?

Dnia 21 stycznia 2021 r. na lekcji chemii w klasie 2 B o profilu biologiczno – chemicznym gościł dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski z Wydziału Chemicznego PG, który wygłosił wykład pt. „Jak szybko zachodzą reakcje chemiczne – kinetyka chemiczna dla szkół średnich”.  

Wykład stanowił doskonałe podsumowanie treści realizowanych na lekcjach chemii z zakresu szybkości reakcji.