Jak roślina produkuje cukier?

Dnia 31 marca młodzież klasy 3 D naszego liceum wzięła udział w zajęciach warsztatowych w formule on-line pt. “Zielona fabryka – jak roślina produkuje cukier”. Spotkanie stanowiło doskonałe uzupełnienie treści z zakresu węglowodanów omawianych na lekcjach chemii oraz sprzyjało integracji wiedzy w obrębie przedmiotów przyrodniczych. Prowadząca pani mgr Kamila Błażejewska przybliżyła też uczniom i uczennicom tajniki metodyki wykonywania doświadczeń związanych z identyfikacją produktów reakcji fotosyntezy.