Europejska Odznaka Jakości eTwinning dla X LO

Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning Identity-Wedentity: Living together in 21st century Europe (IWE) – eTwinning/Erasmus+ KA2 project. Oznacza to, że praca uczniów i nauczycieli X LO została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom!