Erasmus + Akcja 1 w Irlandii.

Panie Katarzyna Stefanowicz oraz Grażyna Krasoń, nauczycielki języka angielskiego, w dniach 11.10.2021 – 22.10.2021 przebywały w Dublinie w Irlandii, gdzie uczestniczyły w szkoleniu językowo-metodycznym: Teaching and Language Development Course. Kurs odbywał się w ramach realizacji naszego projektu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna kadry edukacji szkolnej.

Pozwolił on odświeżyć obu uczestniczkom znajomość języka, zaktualizować wiedzę realioznawczą i poznać innowacyjne podejścia metodologiczne. Wyjazd do Irlandii umożliwił nauczycielkom udoskonalenie własnego warsztatu pracy i dał szansę na wymianę doświadczeń w międzynarodowej grupie.