Nieskategoryzowne

 

IMG 20180606 104402

 

W dniach 4-9 czerwca 2018r. klasy 1d i 2d wraz z wychowawcami i opiekunami uczestniczyły w wycieczce krajoznawczo - dydaktycznej, której celem był Wrocław, Góry Stołowe, Złote i Sowie oraz Praga. Podczas 6-dniowej wyprawy punktami programu wycieczki były: we Wrocławiu Afrykarium i ZOO, rejs statkiem po Odrze, zwiedzanie Starówki z przewodnikiem, Hydropolis. W górach: Kopalnia Złota w Złotym Stoku - zwiedzanie kopalni, średniowiecznego Parku Techniki oraz Sztolni Ochrowej, skalne labirynty Błędne Skały, szlak turystyczny Szczeliniec Wielki, Kudowa Zdrój - Kaplica Czaszek, Podziemne Miasto Osówka - trasa ekstremalna, Skalne Miasto Adrspach w Czechach. W Pradze: zwiedzanie miasta z przewodnikiem: wzgórze zamkowe Hradczany, Most Karola, ściana "Lenona" i Starówka. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wycieczki

 

Aktor Roku 2017 Gminy Kosakowo.

Zdobywca pierwszego miejsca w prestiżowym konkursie oratorskim na przygotowanie i wygłoszenie mowy pochwalnej na cześć Gdyni

w ramach projektu edukacyjnego „Gdynia, moje miasto – okno na świat” w marcu 2018 r.

Kamil obraz

Zdobywca pierwszej nagrody w Konkursie Oratorskim, który odbył się w ramach Turnieju Debat Gdynia 2018, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Demokratów.

I to tylko część wspaniałych osiągnięć Kamila.

Uczeń klasy 2c (humanistycznej), przynosi zaszczyt swojej szkole.

Jesteśmy z Ciebie dumni i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

25 maja 2018r zaczęło obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

1.Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) jest X Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Gdyni, 81-384 Gdynia, Ulica: Władysława IV 58, nr telefonu +48 58 620 75 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pytania dotyczące danych osobowych można kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania?

Dane osobowe przetwarzamy, gdy:

 • realizujemy obowiązek prawny;

Na tej podstawie realizujemy zadania szkoły w myśl ustawy o systemie oświaty (dane uczniów, rodziców i opiekunów prawnych, kandydatów, absolwentów), kodeks pracy, Karta Nauczyciela(dane pracowników), Prawo o szkolnictwie wyższym (dane praktykantów)

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę;

Na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy pozyskujemy wizerunek utrwalony na zdjęciach i filmach, by promować działalność szkoły oraz osiągnięcia uczniów na szkolnej stronie www.xlogdynia.pl, na terenie szkoły, w szkolnych mediach społecznościowych oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • jest to niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby

Na tej podstawie głównie realizujemy nasze umowy z kontrahentami.

 • Jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

W szczególności dbamy w ten sposób o bezpieczeństwo na terenie szkoły a także ustalamy oraz dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi.

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

4. Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osoby, której dane dotyczą, przekazane nam na formularzach w chwili, gdy składa ona do nas wniosek rekrutacyjny lub zawiera z nami umowę. Możemy również wykorzystywać dane, które przekazali nam inni administratorzy lub które pozyskaliśmy z  dostępnych baz danych (np. Krajowy Rejestr Karny, Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, Rejestr Sprawców Na Tle Seksualnym).

5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)

 • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,

 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

 • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO

Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić.

6. Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z prawem, posiadane dane osobowe możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych (np. nasi pracownicy), podmiotom, którym zlecimy przetwarzanie danych oraz innym odbiorcom, głównie instytucjom takim jak urzędy, sądy, policja.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to niezbędne. Najczęściej podstawą jest czas uregulowany w przepisach prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane, aż zgoda nie zostanie odwołana. W przypadku przetwarzania danych, których podstawą jest wykonywanie umowy, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Należy także uwzględnić okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

8. Przydatne informacje:

 

Dnia 21.05.2018 roku dwie klasy z naszego liceum - klasa 2b i 2d wybrały się do Gdyńskiej Szkoły Filmowej na festiwal filmów. Tematem spotkania było życie dzieci w różnych częściach świata. Uczniowie obejrzeli 3 krótkometrażowe filmy opowiadające o trudnych sytuacjach dzieci. Licealiści byli bardzo zainteresowani inscenizacjami.Po filmach uczniowie dyskutowali na temat obejrzanych ekranizacji z Panią prowadzącą. Młodzież chętnie brała udział w dyskusji. Przedstawiała swoje opinie i poglądy na temat życia dzieci z jedwabnego szlaku. Zastanawiali się jak można pomóc osobą, które mają trudną sytuację życiową. Pogłębiali swoją wiedzę na temat sposobów pomocy potrzebującym. Jednogłośnie stwierdzili że nie należy narzucać im stylu życia, lecz poprzez rozmowę, edukację i rozwój wskazać alternatywne rozwiązania. Po prawie godzinnej dyskusji licealiści opuścili z uśmiechem i refleksjami Gdyńską Filmówkę.

Natalia Mulawa 2b

WP 20180521 11 19 53 Pro

 

VI Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych W Języku Rosyjskim odbył się w naszej szkole 5 grudnia. Uwspółcześnione inscenizacje bajek zaprezentowało 7 zespołów z liceów w Gdańsku, Gdyni i Tczewie. Widzowie obejrzeli m.in. musicalową wersję "Kopciuszka", "Smerfów", "Brata i siostrę", dwie różne "Rzepki".

Jury pod przewodnictwem p. Amelii Jankiewicz, aktorki i wykładowczyni w Studium Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni zdecydowało, że:

I miejsce otrzymuje bajka " Bity bitego wiezie" zespołu z XIX LO w Gdańsku

II miejsce dla "Kopciuszka" w wykonaniu grupy z I LO w Tczewie

III miejsce zajęła bajka "Lis, zając i kogut" zespołu z X LO w Gdyni

Jury wyróżniło inscenizację " Rzepki" w wykonaniu V LO w Gdyni

a także przyznało kilka nagród aktorskich.

Zespoły otrzymały statuetki, wyróżnieni aktorzy upominki, a wszyscy uczestnicy słodycze.

IMG 8923

 

RAJD I KLAS 7-8 WRZEŚNIA ODBĘDZIE SIĘ W HOTELU GARCZYN CENTRUM WYPOCZYNKOWO - SZKOLENIOWE 83-407 ŁUBIANA , GARCZYN

www.hotelgarczyn.tp2.pl , HARMONOGRAM POZOSTAJE TEN SAM.