DZWOŃ, NIE CZEKAJ!

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W GDYNI:

http://www.ppp1gdynia.edu.pl

http://www.ppp2gdynia.szablon.pl/

http://www.ppp3gdynia.szablon.pl/

http://www.poradnia-gdynia.jezuici.pl

OŚRODKI ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień:  

http://www.opitu.pl

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

81-441 Gdynia, ul. M. Reja 2a tel: 0 58 621 61 35

Przychodnia Terapii Uzależnień
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5 tel: 0 58 620 88 88

Edukacyjna Klinika. Poradnia Profilaktyki Uzależnień.

81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 35 tel. 58 620 66 90

(całodobowy telefon interwencyjny 0 600 016 059)

Antynarkotykowy telefon zaufania

801 199 990

(czynny codziennie 16.00 - 21.00; całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls)

DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ - POZNAJ FAKTY

PRZYJMUJE LEKI CZY BIERZE? LEKI BEZ RECEPTY DO LECZENIA, NIE DO BRANIA.

Przydatne linki:

http://narkomania.gov.pl

http://narkomania.org.pl

http://siecioholizm.eu

http://hazardziści.org

http://hazrdziści.info.pl                                                    

http://parpa.pl

http://wyhamujwpore.pl

http://www.monar.org/

http://kbpn.gov.pl

OŚRODKI ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMEM PRZEMOCY:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

http://oik.razem.org

81-402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 25 tel. 0 58 622 22 22

całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

http://zps.net.pl

81-049 Gdynia, ul. Wejherowska 65

W skład Zespołu Placówek Specjalistycznych wchodzą m.in.:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Więcej...

Ognisko Wychowawcze

Więcej...

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego

Więcej...

Punkt Interwencji Kryzysowej

zapewnia bezpłatną i profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych

81 – 838 Sopot, Al. Niepodległości 759 A tel. 0 58 550 14 14

(poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 18.00, środa: 8.00 – 15.30)

http://www.mopssopot.pl/pik.php

Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

pomaga osobom w kryzysie, ofiarom gwałtów, przemocy domowej i innych zdarzeń

80-543 Gdańsk – Nowy Port, Pl. Ks. Gustkowicza 13

tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22 (całodobowo)

http:// www.cik.sos.pl

Przydatne linki:

http://pokrzywdzeni.gov.pl

http://zatrzymajprzemoc.pl/

http://wspierajrodzine.pl/

http://www.mopsgdynia.pl/www/

http://www.niebieskalinia.pl/

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI IODZIEŻY

http://www.116111.pl/

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

http://narkomania.org.pl/baza/telefony-zaufania

INNE:

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ZABURZEŃ ODŻYWIANIA

http://www.centrumzaburzenodzywiania.pl/

PORTALE O PRZECIWDZIAŁANIU HANDLOWI LUDŹMI

http://www.handelludzmi.eu/

http://www.strada.org.pl/

http://stopwykorzystywaniu.fdn.pl/

http://www.po-moc.pl/