DATAWYDARZENIE
4 IX 2017r INAUGURACJA  ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
14 IX 2017r Zebranie organizacyjne z rodzicami, wybór Rady Rodziców,informacja o maturze 2018 dla Rodziców uczniów klas III
7 X 2017r Dzień sportu
13 X 2017r Ślubowanie uczniów kl I

14 X 2017r

Dzień KEN

30 X 2017r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (odpracowane 7 X 207)

31 X 2017r

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 XI 2017r

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

17 XI 2017r

 Jubileusz szkoły - 25 lecie
23 XI 2017r

Zebranie z rodzicami - informacja o wynikach  nauczania,
Rodzice uczniów klas III - organizacja studniówki

22 XII 2017r Poranek kolęd
23 - 31 XII 2017r PRZERWA ŚWIĄTECZNA - BOŻE NARODZENIE
8 I 2018r RADA KLASYFIKACYJNA
11 I 2018r  Zebranie  z rodzicami prezentacja dorobku szkoły
informacja o wynikach nauczania - oceny za I semestr. 
12 I 2018r koniec I semestru

29I-9II 2018r

FERIE  ZIMOWE
15 III 2018r Zebranie  z rodzicami - informacja o wynikach nauczania klasy I i II
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi klasy III
21III 2018r DZIEŃ OTWARTY
29III-3IV 2018r PRZERWA ŚWIĄTECZNA - WIELKANOC
 23 IV 2018r RADA KLASYFIKACYJNA dla kl. III
 26 IV 2018r ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA  KLAS III (GODZ.18.00)
30 IV 2018r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17 V 2018r Zebranie  z rodzicami - informacja o wynikach nauczania,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
31 V 2018r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Boże Ciało
1 VI 2018r Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18 VI 2018r RADA KLASYFIKACYJNA   dla klas I i II
22 VI 2018r KONIEC ROKU SZKOLNEGO