Konkursy organizowane przez szkołę

REGULAMIN KONKURSU

10iluzji optycznych natura 13

 

I Organizatorzy konkursu

Nauczyciele fizyki w X LO w Gdyni: pani inż. Anna Dobosz i pani mgr Alicja Rogowska.

II Cele konkursu

  1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk optycznych w otaczającej przyrodzie.

  2. Rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzenie ciekawych eksperymentów fizycznych z udziałem światła.

  3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotografowania.

  4. Prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki.

Regulamin konkursu

Lista zakwalifikowanych uczestników

 

VII WOJEWÓDZKI KONKURS

MAŁYCH FORM BAJKOWYCH

W JĘZYKU ROSYJSKIM

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Pobierz regulamin