We decided to share a few tips how to master your English

(or any other foreign language) with you.

 Here we go! Let's start with Mrs Strzyga's suggestions.

Whenever you read a good book,

somewhere in the world a door

opens to allow in more light.

-Vera Nazarian

VOCAB

 

książka

Reading books is a very active process. There are many advantages associated with reading. It is a great way to pick up new vocabulary in context ( remember to choose a book with a maximum of five new words per page.)Then you may even guess the meaning of the words from the rest of the text and you will not have to check anything in the dictionary (as many students consider it time consuming and boring.) Reading can be also a great way to see grammar in action and develop your understanding of the language.                                                                                                                 

If you don’t like to read books I can suggest some British newspapers likeThe Telegraph ,The Times.

Or some English-language magazines that are published weekly or monthly. Most magazines represent intermediate level so I think most students can handle. They may be easy to understand because of the style and vocabulary. The one I like the most and is available in our bookstores is English matters

This is an excellent way for everyone to start practicing reading and learning English

 in a little bit different way.

Four tips for reading:

1/ Read sth at the right level ( not too difficult because you will soon be discouraged)

2/ Write not more than 5 new words in your vocabulary book ( try to guess the meaning of other   unknown words)

3/Try to read for about 20 minutes once a day.

4/Use a marker to highlight difficult words.

Good luck with your reading JJJJJJJ

And now a few tips from Mrs Witt :)

KEEP CALM... AND LEARN NEW ENGLISH WORDS!

"Jak to było po angielsku...", "nie pamiętam...", "nigdy się nie nauczę tylu słówek!"

Co zrobić, aby takie i podobne zwroty padały z naszych ust jak najrzadziej?
Oto 8 prostych sposobów, które pomogą Ci w nauce słownictwa.

1. Kiedy poznajesz nowe słowo, zapamiętaj je w kontekście. Zapisz zdanie albo chociaż zwrot ilustrujący jego znaczenie.

2. Nowe słowo, szczególnie o trudnej pisowni, przepisz 10-15 razy.

3. Wypowiadaj na głos nowe zwroty. Mów cicho, głośno, prowadź wyimaginowany dialog lub opisuj widok za oknem używając nowych słów. Im więcej razy je użyjesz, tym lepiej i na dłużej je zapamiętasz.

4. Przyklej na lodówce karteczki z najciekawszymi wyrazami z ostatniej lekcji. Codziennie, sięgając po jedzenie, nawet mimochodem spojrzysz na któreś z określeń. Kiedy już złapiesz się na tym,
że powtarzasz je w myślach - patrz pkt 3.

5. Poszukaj piosenki, wiersza, tytułu filmu zawierającego nowe słowo. Przez skojarzenia łatwiej jest zapamiętywać.

6. Szukaj związków pomiędzy wyrazami, które planujesz się nauczyć, np. poprzez układanie ich
w rodziny wyrazów (np. meat, chicken, beef, pork), łączenie na zasadzie przeciwieństw (interesting - boring) lub grup synonimów (nice, pretty, beautiful). Szczególną uwagę poświęć słowom, które brzmią podobnie do innych już znanych Ci określeń, lub mają podobną pisownię (np. quiet - quite).

7. Zaplanuj swój własny unikalny system powtórek. Niestety, słowa lubią uciekać z pamięci i jedynym sposobem na tę dolegliwość jest systematyczne ich powtarzanie. Niektórzy wybierają fiszki, inni listy słówek lub mapy myśli (mind maps). Zastanów się, który ze sposobów nauki jest Ci najbliższy i
w oczekiwaniu na jak najlepsze efekty ... powtarzaj!

8. Zapamiętane słowa używaj jak najczęściej. Wplataj je w swoje pisemne wypowiedzi, stosuj
w rozmowach.


 

 

Dodatkowe informacje