20 kwietnia 2017r. grupa uczniów z klasy II B, II C i II D wzięła udział w Dniu Rusycysty i Sinologa organizowanym przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. 

uczniowie copy copy

Dzień rozpoczął się  od konkursowego testu. Nasi uczniowie wykazali się doskonałą znajomością kultury i historii Rosji, aż sześciu z nich zostało nagrodzonych dyplomami i upominkami.  Serdecznie gratulujemy Sebastianowi Wolskiemu, Jakubowi Kriesel, Aleksandrze Kostuch, Przemysławowi Dobke, Filipowi Hersztek i Oskarowi Sikorskiemu.

dyplomy

Następnie wysłuchaliśmy wykładu „Symbolika państwowa Rosyjskiej Federacji” oraz uczestniczyliśmy w warsztatach „Rosjoznawstwo – wiedza i perspektywy”.  W quizie przygotowanym przez studentów wzięli udział nasi uczniowie: Przemysław Dobke, Filip Hersztek, Sebastian Wolski, zwycięzcą został Filip.

quiz

prezent rosjo

Jedną z prowadzących warsztaty była zeszłoroczna absolwentka XLO, a obecnie studentka I roku rosjoznawstwa Michalina Wojtukiewicz. 

michalina

Kolejnym punktem programu był wykład prof. Żanny Sładkiewicz: Russian print: co jest modne? Prowadząca przybliżyła nam mechanizmy przekazywania informacji zaklętej w obrazie i napisach na współczesnej odzieży.

zanna

Część warsztatów poświęconych rusycystyce zakończył występ wokalny studentki III roku filologii rosyjskiej.

DREWNO-ZIEMIA-OGIEN-METAL-WODA – przejście w nowe wymiary. Część sinologiczna rozpoczęła się od wykładu dra. Przemysława Sieradzana: „Tajemnicza Azja”.

sieradzan

Ogromne zainteresowanie wzbudziły Warsztaty sinologiczne: "Znaki, tradycje, podróże" przygotowane przez studentki III roku sinologii.  Studentki opowiedziały nam o swoich doświadczeniach w Chinach, o interakcjach z ludnością, zabytkach, krajobrazach, kuchni, smakach, produktach, piśmie i  tonach. 

chiny