Znamy już wyniki VII edycji wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego w j. angielskim The Mathematical Competition! Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

klasy I:  Ewelina Witczak (1A) zdobywając 100% punktów

klasy II:  Jakub Wilczyński (2A) zdobywając 87% punktów

klasy III:  Szymon Żebrowski (3A) zdobywając 63% punktów

W klasach pierwszych uczniowie mieli do rozwiązania dość prosty matematycznie test, jednak musieli wykazać się znajomością j. angielskiego w tekście matematycznym oraz umiejętnością formułowania odpowiedzi. Klasy II i III miały do rozwiązania test wielokotnego wyboru (zadania z matematyki w języku angielskim), w którym za prawidłową odpowiedź otrzymywali 2pkt, za brak odpowiedzi 0pkt, ale za błędne zaznaczenie -1pkt. Dlatego nie do końca warto było "strzelać":). Elementem konkursu było również prawidłowe odczytanie instrukcji wypełnienia karty odpowiedzi answer sheet. Gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom. Jak widać, podium zostało zdobyte przez uczniów profilu A (mat-fiz). Zdecydowanej większości (wg regulaminu) udało się zdobyć nagrody w postaci ocen, natomiast nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostaną rozdane podczas Dnia Liczby Pi w marcu przyszełgo roku:)