15 marca 2016 roku odbyła się jubileuszowa X edycja DYKTANDA z JĘZYKA ROSYJSKIEGO.

Konkurs jest organizowany przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie.

X Liceum Ogólnokształcące w Dyktandzie reprezentowali:

- Julia Kozłowska (1b)

- Joanna Nowak (3c)

- Łukasz Samul (3d)

Joanna Nowak zajęła w Dyktandzie V miejsce! Gratulacje!

SALA20160315 141446 copy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 marca 2016 w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbył się Konkurs Piosenki Rosyjskiej.

X Liceum Ogólnokształcące w Dyktandzie reprezentowali:

- Hanna Hałas (2b)

- Jagoda Konopczyńska (3c)

- Marcelina Winczewska (1c)

Marcelina Winczewska zajęła w Konkursie III miejsce! Gratulacje!

MARCELINA