Klasa ekonomiczna
 
Przedmioty rozszerzone:
matematyka,
geografia,
język angielski.
 
Języki obce:
język angielski,
język niemiecki,
 
 
Oferta dodatkowa:
 
•Program własny z geografii kładący nacisk na działania rozwijające zainteresowania przyrodą, a także gospodarką i życiem gospodarczo – społecznym
•Możliwość uczestniczenia młodzieży w zajęć terenowych: obserwacjach hydrologicznych, meteorologicznych i astronomicznych
•Program własny z podstaw przedsiębiorczości (rozbudowany dział z doradztwa zawodowego - specjalnie przygotowany zestaw testów i ćwiczeń umożliwiający uczniowi poznanie swoich mocnych stron, talentów, zainteresowań, a także predyspozycji zawodowych)
•W ramach zajęć z języka angielskiego możliwość uczestnictwa w projekcie AIESEC (zajęcia warsztatowe prowadzone przez wolontariuszy z różnych państw)
•Współpraca z Katedrą Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego
oZajęcia terenowe
oZajęcia warsztatowe
oPrelekcje prowadzone przez pracowników KGE UG
•Współpraca z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni
•Możliwość uczestniczenia młodzieży w zajęciach organizowanych przez Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE)
•Możliwość uczestniczenia młodzieży w spotkaniach z podróżnikami, alpinistami, żeglarzami a także biznesmenami
•Możliwość uczestniczenia w zajęciach Koła Geograficznego
 
Cele profilu:
•Rozwijanie umiejętności posługiwania się formalizmem matematycznym
•Rozwój zainteresowań i motywacji do zdobywania wiedzy geograficznej
•Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej
•Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa
•Kształtowanie umiejętności komunikowania się, nawiązywania przyjaznych stosunków z ludźmi, określenia własnych celów, kreatywności w rozwiązywaniu problemów
•Identyfikowanie podstawowych celów działania oraz form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
•Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i multimedialnymi
 
 
 
Nauczanie przedmiotów wiodących (matematyka, geografia, język angielski) w zakresie rozszerzonym zapewnia uzyskanie możliwie jak najwyższych wyników z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Daje to większe szanse na otrzymanie indeksu na Uniwersytecie Gdańskim na takich kierunkach jak: gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość, zarządzanie, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geologia, oceanografia, geografia, informatyka i ekonometria, a także na Politechnice Gdańskiej (w szczególności kierunek geodezja i kartografia).
Klasa ekonomiczna
                                                                                                                      Dla osób zainteresowanych światem w skali makro

logo_ekon2

Proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski, (ekonomia w praktyce): sprawdzony profil wzbogacony o słownictwo biznesowe, a w konsekwencji  świetny wybór dla osób chcących studiować na uniwersyteckich kierunkach ekonomicznych (w tym również za granicą) oraz kierunkach przyrodniczo- technicznych m.in. gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna,  geodezja jak również nawigacja. Profil daje najszersze możliwości rekrutacyjne w przyszłości począwszy od Akademii Morskiej poprzez Politechniki, aż po  kierunki uniwersyteckie.

Języki obce:

  • język angielski,
  • język niemiecki / j. rosyjski

·       Oferta dodatkowa:

*         Stała, wieloletnia  współpraca z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni  i Katedrą Geografii Ekonomicznej oraz Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego

•   Zajęcia warsztatowe i terenowe prowadzone przy współpracy UG, PG, AM i AMW,  GCWP, PPNT i inne instytucje pobudzające wyobraźnie i ambicję młodego człowieka

·         Program własny z geografii kładący nacisk na działania rozwijające zainteresowania przyrodą, a także gospodarkążyciem społecznym w skali globalnej i regionalnej

·         Udział młodzieży w prelekcjach i konferencjach naukowych a także w zajęciach terenowych:  z zakresu hydrologii, meteorologii i astronomii, obserwacjach hydrologicznych, meteorologicznych i astronomicznych

·         Możliwość uczestnictwa  w "Baltic Sea Project"  i w anglojęzycznym projekcie "Gdynia Business Week"

·         W ramach zajęć z języka angielskiego możliwość uczestnictwa w projekcie AIESEC (zajęcia warsztatowe prowadzone przez wolontariuszy z różnych państw)

·         Udział młodzieży w spotkaniach z podróżnikami, alpinistami i żeglarzami w ramach "Szkolnego cyklu spotkań z podróżnikami" oraz w imprezach podróżniczych

·         Stała współpraca z Fundacją Gospodarczą w Gdyni (aktywizacja zawodowa młodzieży, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym)

 Cele profilu:

·         Rozwój zainteresowań i motywacji do zdobywania wiedzy geograficznej i rozwijania jej w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego i  zawodowego

·         Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody, społeczeństwa i gospodarki

·         Kształtowanie umiejętności komunikowania się, nawiązywania przyjaznych stosunków z ludźmi, określenia własnych celów, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, czyli kluczowych umiejętności człowieka XXI wieku

 
 
Zapraszamy do naszej galerii
 
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 110.JPG 111.JPG 112.JPG 113.jpg 114.jpg 115.JPG 116.JPG 117.JPG 118.JPG 119.JPG 12.jpg 120.JPG 121.JPG 122.JPG 123.JPG 124.JPG 125.JPG 126.JPG 127.JPG 128.jpg 129.jpg 13.jpg 130.jpg 131.jpg 132.jpg 133.jpg 134.JPG 135.JPG 136.JPG 137.JPG 138.JPG 139.JPG 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 2.jpg 20131115_122759.jpg 20131211_103023.jpg 20140918_133535_copy.jpg 20141120_094453.jpg 20151104_113637_resized.jpg 20151119_113838_resized.jpg 20151119_114010_resized.jpg 211.jpg 212.jpg 213.jpg 214.jpg 4.jpg 81.jpg DSCF0274.JPG DSC_0156.JPG DSC_0657.JPG DSC_0904.JPG DSC_1019.JPG DSC_1042.JPG P1890119.jpg
 
Archiwum
 
01.JPG 02.JPG 03.JPG 04.JPG 05.JPG 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.JPG 15.jpg