Klasa filologiczno - prawnicza
dziennik_logo4

Proponowane przedmioty rozszerzone:

 • język polski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.
Języki obce:
 • język angielski,
 • oraz do wyboru:
  j. niemiecki / j. rosyjski
Dodatkowe przedmioty:
 • prawo (wykłady w szkole)
 • elementy retoryki i edukacji teatralnej
 • edukacja samorządowa

Oferta dodatkowa:

 • Klasa filologiczno-prawnicza stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju humanistycznego i aktywnego, świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym miasta.

  Realizowane dodatkowe przedmioty: prawo – zajęcia w szkole prowadzone przez prawników, edukacja samorządowa (program własny – rozszerzenie WOS), elementy retoryki i edukacji teatralnej (innowacja edukacyjna), intertekstualność kultury (program własny – rozszerzenie z języka polskiego) dają możliwość nowoczesnego rozwoju intelektualnego i osobowościowego. Program klasy jest wzbogacony o dodatkowe godziny języka angielskiego.

  Klasa uczestniczy w warsztatach, wykładach i wycieczkach  o tematyce obywatelskiej, prawniczej, polonistycznej, filmowej i historycznej (współpraca z trójmiejskimi instytucjami kultury i nauki (muzea, kina, Teatr Miejski, ESC, Rada Miasta Gdyni, IPN, UG, WSAiB itp.).

  Uczniowie profilu c biorą udział w różnych olimpiadach i konkursach: obywatelskich, prawniczych, oratorskich, humanistycznych, literackich, dziennikarskich, historycznych i teatralnych z sukcesami.

  Jest to profil dla przyszłego: animatora kultury, polonisty, poligloty, samorządowca, działacza społecznego, prawnika, filmoznawcy, dziennikarza, kulturoznawcy, logopedy – daje możliwości rekrutacyjne na wielu kierunkach uniwersyteckich.

 
 
 
 

Zapraszamy do naszej galerii
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg  
1.jpg 10.jpg 100_0907.jpg 100_0910.jpg 11.jpg 13.jpg 14.png 15.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg dsc01674.jpg dsc01678.jpg dsc01699.jpg dsc01788.jpg dsc01804.jpg dsc_0389.jpg dsc_0392.jpg img_1486.jpg img_3872-1.jpg img_4120.jpg mrm.jpg