Co się dzieje w profilach klas

 

3 października 2018 r. młodzież klasy 1 B naszego liceum miała okazję wysłuchać wykładu na temat alotropii wygłoszonego przez pana Antoniego Konitz z Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej.

.wykład 2.10 1

 

   W roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. W tym roku w zmienionej formule.

   Zgodnie z terminarzem wyborów do 5 X 2016 r. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Wyborczą, a do 7 X 2016 r. można zgłaszać kandydatów do MRM. Kampania wyborcza ma trwać od 19 września do 19 października 2016 r. Oficjalni kandydaci zostaną wywieszeni na tablicy informacyjnej 10 X 2016 r. 19 października odbędzie się w naszej szkole debata przedwyborcza kandydatów na Radnego MRM Gdyni. A 20 października przeprowadzone zostaną wybory radnego MRM.

   Wszystkie ważne informacje znajdują się w gablocie obok sali nr 11.

   Zgłoszenia kandydatów do MRM Gdyni oraz wszelkie inne informacje należy zgłaszać bezpośrednio do pani Małgorzaty Hajduk – Kocieniewskiej.

 

W dniach 23-24 września w Gdyńskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyła się II Konferencja Matematyczna TriMat, w której wzięli udział uczniowie klas mat-fiz-inf naszego liceum.

trimat 2016 1

W ramach "Ciekawych lekcji biologii" uczniowie klas realizujących podstawę programową z rozszerzonej biologii (profil biologiczno-chemiczny i profil pedagogiczno - psychologiczny) uczestniczą w lekcjach warsztatowych z biologii. W czasie zajęć odbywają się projekty grupowe oraz interaktywne lekcje z użyciem nowoczesnych technologii tj. telefonów komórkowych, tabletów jak i metod aktywizujących oraz pomocy naukowych m.in testu wykrywającego konflikt serologiczny czy testu określającego płeć mózgu. Obecnie w zajęciach uczestniczyły klasy IIIBE , IIE i IE oraz uczniowie koła ekologicznego.

Uczniom życzymy dalszej owocnej pracy i wytrwałości w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.

20171211 144839 niebieski parasol

 

Z wielką przyjemnością informuję, że dzisiaj w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zostało podpisane porozumienie o współpracy między Okręgową Izbą Radców Prawnych i X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

Porozumienie podpisali mgr Magdalena Piwowarska – Dyrektor X LO w Gdyni oraz mec. Jerzy Mosek – Dziekan OIRP w Gdańsku.

Porozumienie obejmuje miedzy innymi lekcje z zakresu edukacji prawnej, warsztaty doskonalące umiejętności oratorskie i negocjacyjne uczniów,  współpracę z Sądami dotyczącą udziału uczniów w rozprawach sądowych.

Koordynatorami realizacji porozumienia są:

Ze strony OIRP Gdańsk: r. pr. Jakub Puszkarski

Ze strony X LO w Gdyni: mgr Małgorzata Hajduk - Kocieniewska

 

20180306 160652

 

    W dniu 06.03.2018 r. uczniowie X LO w składzie : Aleksandra Sikora 1B, Maciej Kapłan 2A, Julia Grotnik 2B, Weronika Kolendo 2B, Kornelia Jenner 2B, Adrianna Ziółkowska 2C, Natalia Jaszewska 2E oraz Dominika Sobiech 3C wzięli udział w I etapie X Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej „ Charaktery”. Patronat honorowy nad tegoroczną, jubileuszową edycją turnieju objął Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Edward Nęcka.

 

   Turniejowicze byli zobowiązani do znajomości literatury turniejowej: książki Przeciw empatii Paula Blooma ; tekstów publikowanych na łamach miesięcznika „Charaktery”, specjalnie sygnowanych w kolejnych numerach czasopisma, począwszy od wydania 11/2017 do wydania 02/2018 oraz zagadnień zawartych w „ Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”. Zagadnienia turniejowe były również omawiane na co tygodniowych szkolnych konsultacjach turniejowych. Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu przeprowadzonego przez Organizatora on-line.
Młodzież miała tym samym okazję pogłębienia swojej wiedzy z zakresu psychologii i poznania nowych, fascynujących sekretów jakie kryje w sobie ludzka psychika :)