20180306 160652

 

    W dniu 06.03.2018 r. uczniowie X LO w składzie : Aleksandra Sikora 1B, Maciej Kapłan 2A, Julia Grotnik 2B, Weronika Kolendo 2B, Kornelia Jenner 2B, Adrianna Ziółkowska 2C, Natalia Jaszewska 2E oraz Dominika Sobiech 3C wzięli udział w I etapie X Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej „ Charaktery”. Patronat honorowy nad tegoroczną, jubileuszową edycją turnieju objął Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Edward Nęcka.

 

   Turniejowicze byli zobowiązani do znajomości literatury turniejowej: książki Przeciw empatii Paula Blooma ; tekstów publikowanych na łamach miesięcznika „Charaktery”, specjalnie sygnowanych w kolejnych numerach czasopisma, począwszy od wydania 11/2017 do wydania 02/2018 oraz zagadnień zawartych w „ Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”. Zagadnienia turniejowe były również omawiane na co tygodniowych szkolnych konsultacjach turniejowych. Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu przeprowadzonego przez Organizatora on-line.
Młodzież miała tym samym okazję pogłębienia swojej wiedzy z zakresu psychologii i poznania nowych, fascynujących sekretów jakie kryje w sobie ludzka psychika :)